Alinierea performanței personale (workshop)

Dilema

Cum putem ajunge la rezultate performante ale companiei în condiții de retenție scăzute și demotivare a angajaților?

Obiectiv

Un angajat este motivat și loial dacă își satisface zilnic nevoile sale fundamentale (valorile primare). Scopul acestui curs este de a ajuta participanții să își identifice (nevoile) valorile personale și să le transpună zilnic în comportamente performante pentru organizație.

aliniere culturala

O companie este performantă atunci când există:

  1. ALINIERE PERSONALĂ: angajații ei sunt oameni aliniați la nivel personal (acțiunile lor reprezintă 100% transpunerea valorilor lor personale);
  2. ALINIERE CULTURALĂ: valorile angajaților sunt aliniate cu cele ale companiei (valorile lor personale se regăsesc 100% în cultura companiei);
  3. ALINIERE STRUCTURALĂ: cultura companiei este aliniată cu procesele de lucru și organizarea internă;
  4. ALINIERE A MISIUNILOR: ceea ce urmăresc zi de zi angajații are 100% legătură cu ce urmărește compania (obiective și procese de lucru).

Acest curs se ocupă de 1. Alinierea Personală și 2. Alinierea Culturală

Desfășurare

Secvența 1: Harta Vieții

Exercițiu interactiv în echipe pentru identificarea hărții naturale de organizare a vieții. Fiecare participant va înțelege care este schema naturală de înțelegere a lumii, care este harta cu care ar putea opera pentru a căpăta claritate asupra firii proprii, direcției și scopului în viață și asupra valorilor individuale.

Secvența 2: Crearea Busolei proprii

a. Evaluare “Individual Values Assesment” : chestionar administrat pe loc (sau pre-administrat) și debrief asupra celor 7 niveluri ale valorilor. Fiecare participant va înțelege în discuții de grup și în plen, pe baza chestionarului valorilor, care este busola personală a valorilor, „de-busolările” și sursele de-rutei personale. Fiecare participant va identifica ariile de dezvoltare personală, în context organizațional și personal.

b. Exercițiu interactiv kinestezic de grup pentru în-corporarea valorilor identificate. Fiecare participant va înțelege faptul că valorile personale trebuie „hrănite” și trăite zilnic pentru ca alinierea să rămână funcțională și constantă.

Exemplu de raport IVA

Exemplu de raport IVA

Secvența 3: Găsirea Nordului propriu

c. Exercițiu interactiv de grup, kinestezic pentru în-corporarea „nordului” (alinierea la nivel personal a valorilor -convingeri – comportamente – rezultate). Fiecare participant înțelege efectele lipsei unui „Nord” autentic asupra vieții personale și profesionale.

d. Lucru în echipe pentru identificarea direcției valori-credințe-comportamente-rezultate așteptate (Nord). Pe baza Busolei (hărții valorilor) anterior construite și a planului de dezvoltare personală, fiecare participant va realiza o legătură clară cu credințele și comportamentele necesare pentru exprimarea în muncă a valorilor respective.

Secvența 4: Drumul către Nord. Răspântia cu 5 variante.

e. Lucru în echipe pentru utilizarea practică a valorilor identificate în scopul luării unor hotărâri personale sau profesionale curente. Fiecare participant va avea ocazia de a lua decizii asupra unor probleme actuale importante, pe baza teoriei din curs și va înțelege diferențele dintre decizii bazate pe (1) instincte, (2) pe credințe în mod inconștient, (3) pe credințe în mod conștient, (4) conștient pe valori și (5) intuitiv.

f. Lucru în echipe pentru a înțelege dinamica valorilor: cum luăm decizii dinamice (în cuplu, în raporturi ierarhice) pe baza valorilor proprii.  Participanții înțeleg dinamica unei relații în care subiecții pot avea valori diferite, interese și scopuri diferite și învață cum să medieze o bună relaționare.

Secvența 5: De la de-busolare la autenticitate

g. Vizionare de film științific. Concluzii asupra importanței valorilor personale în conducerea vieții pe baza Experimentului Milgram.

 

Apologies, for this post the comments are closed